Arkivlördag: Kart- och ritningsarkivet – från palats till utedass

Utsnitt ur Ferdinand Bobergs fasadritning till vattentornet vid Mosebacke från 1896. Ritningen är hämtad ur Vattenledningsverkets arkiv och tillhör de kart- och ritningssamlingar som från i år finns i Stadsarkivet Liljeholmskajen.
Utsnitt ur Ferdinand Bobergs fasadritning till vattentornet vid Mosebacke från 1896. Ritningen är hämtad ur Vattenledningsverkets arkiv och tillhör de kart- och ritningssamlingar som från i år finns i Stadsarkivet Liljeholmskajen.
 • Öppettid

  Lördag 23 mars

  13.00

  (Stadsarkivet har öppet 10.00–15.00)

  Arkivlördag

 • Pris

  Fritt inträde

 • Plats

  Stadsarkivet

  Kungsklippan 6

I år flyttar Stadsarkivet sina kart- och ritningssamlingar till Stadsarkivet Liljeholmskajen, ett nytt byggnadshistoriskt centrum. Den här Arkivlördagen utforskar vi den fantastiska bredden som finns i samlingarna. Läsesalen är som vanligt öppen kl. 10-15 med framtagning av arkivhandlingar till kl. 14.

Dagens program

Kl. 13 En vackert målad kägelbana, ett enkelt snickrat dass på Södermalm eller ett växthus som spirade av grönska när det begav sig. Kart- och ritningsarkivet är en skatt för byggnadsintresserade. Ta del av utvalda godbitar ur arkivets breda samling.

Christopher Vainesworth, Stadsarkivet

Även här ser vi ett utsnitt ur Ferdinand Bobergs fasadritning till vattentornet vid Mosebacke från 1896. Ritningen är hämtad ur Vattenledningsverkets arkiv och tillhör de kart- och ritningssamlingar som från i år finns i Stadsarkivet Liljeholmskajen.
Även här ser vi ett utsnitt ur Ferdinand Bobergs fasadritning till vattentornet vid Mosebacke från 1896. Ritningen är hämtad ur Vattenledningsverkets arkiv och tillhör de kart- och ritningssamlingar som från i år finns i Stadsarkivet Liljeholmskajen.