EVENEMANGSTIPS: "Flygande betong - Byggelementen som förändrade världen" på ArkDes

Aleksander Dejneka Bygge för fred, 1960 Skiss till muralmosaik.
Aleksander Dejneka Bygge för fred, 1960 Skiss till muralmosaik vid den första sovjetryska konstutställningen, Moskva Tretjakovgalleriet, Moskva, Ryssland
 • Öppettid

  18 oktober 2019-1 mars 2020

 • Pris

  Se utförlig biljettinfo

 • Plats

  ArkDes

  Moderna Museet

Miljarder kvadratmeter boyta har byggts med prefabricerade betongelement. Utställningen Flygande betong – byggelementen som förändrade världen berättar om tiden då ett svävande betongelement symboliserade framtidstro och förkroppsligade drömmen om en bättre värld, men också om byggelementens närvaro i den samtida arkitekturen.

Flygande betong - Byggelementen som förändrade världen

18 oktober 2019 - 1 mars 2020

Flygande betong skildrar utvecklingen av ett byggelement som idag ofta uppfattas som fult. Men i efterkrigstidens optimistiska tidsanda skulle betongelementen bygga framtiden, råda bot på bostadsbrist och höja levnadsstandarden för miljontals människor. De prefabricerade betongelementen utgjorde kärnan i byggsystem som spreds till över 70 länder efter andra världskriget. Systemen vidareutvecklades och anpassades efter de olika ländernas lokala behov och förutsättningar. Den nya tekniken gjorde variationsmöjligheterna i det närmaste oändliga.

Bilden av den flygande betongen var återkommande under 1950- och 60-talen. Dess kulturella genomslag och spridning porträtteras i utställningen genom exempel på, affischkonst, målningar, film, leksaker, serieteckningar och operascenografi. En ”flygande” modell i skala 1:5 föreställande ett av de mest representativa betongelementsystemen har en central plats i utställningsrummet, liksom modeller av 60 modulsystem från fem kontinenter.

Flygande Betong bygger på år av forskning där kuratorerna Pedro Ignacio Alonso och Hugo Palmarola har samlat originalmaterial samt katalogiserat och producerat 3D modeller av betongelementsystem använda världen över. Utställningen redogör även för betongelementens historia i Sverige från miljonprogram och standardisering till tv-serien Hammarkullen.

Utställningskuratorer: Pedro Ignacio Alonso och Hugo Palmarola
Utställningskurator på ArkDes: Carlos Mínguez Carrasco
Producent: Sofia Liljergren
Utställningsformgivare: Note Design Studio
Grafisk formgivare: Brand Union
Innehållsutveckling: José Hernández
Research: Michael Abrahamson, Erik Stenberg och Erik Sigge
Projektteam: Daniel Golling, Markus Eberle, Tina Helmersson Landgren, Stefan Mossfeldt, Halla Sigurdardottir, Sandra Nolgren, Maria Östman, Elisabet Schön, Frida Melin, Lena Biörnstad Wranne, Eva-Lisa Saksi, Madeléne Beckman

Läs mer om utställningen och hitta detaljerat program på ArkDes webbplats

Sune Sundahl. Installation av stora betongelement i bostadshus, 1967–1968. Foto ArkDes samlingar