Flygande element – En utställning med studentarbeten från Arkitekturskolan på KTH 24 oktober - 11 december

Ohlsson & Skarne AB:s fabrik i Bollmora, Tyresö ca 1965.
Bild: Ohlsson & Skarne AB:s fabrik i Bollmora, Tyresö ca 1965. Foto Arne Persson. Bildrättigheter: Skarnesamlingen i Erik Stenbergs miljonprogramsarkiv.
 • Öppettid

  24 oktober - 11 december

  Visas under ordinarie öppettider

 • Pris

  Fri entré

 • Plats

  Stadsarkivet Liljeholmskajen

  Sjöviksvägen 126

Välkommen till en utställning på Stadsarkivet Liljeholmskajen med studentarbeten från Arkitekturskolan på KTH 24 oktober - 11 december

Flygande element

En fördjupad studie i svenska prefabricerade flerbostadshus i samspråk med internationella exempel från Bulgarien, Sovjet, Polen och Tyskland.

Modeller, skisser och ritningar illustrerar hur efterkrigstidens massiva svenska bostadsbyggande var starkt sammankopplat med internationellt bostadsbyggande. Ett urval av svenska exempel i samspråk med internationella flerbostadsmiljöer visar likheter i systembyggande med prefabricerade betongelement. Utställningen ger liv åt boendemiljöer över tid. Genom rikt illustrerade tidsaxlar förklaras visionen om efterkrigstidens flerbostadshus och hur bostäderna överlevt förändringar i samhället. Byggde vi bättre bostäder för femtio år sedan? Studien tar sin utgångspunkt i att förstå boendemiljöerna och på samma gång deras struktur och konstruktionssystem för att väcka frågor om dagens bostadsbyggande. Med storskaliga modeller och ritningar har studenterna gjort djupgående undersökningar av byggsystem och funktionsplanering som förklarar arkitektens och ingenjörens roll i bostadshusens formgivning.

Studenter

Ellen Forsberg, Lisa Enbom, Patrik Vikberg, Bolun Liu, Ellinor Karlander, Elina Paakkulainen, Kinga Zemla, Hogyu Wan, Léo Friedmann, Niklas Dierks, Anton Tonchev, Lejla Rizvani, Sigrun Borgen, Johannes Hackethal, Tobias Lundgren, Camilla Hartman, Elin Monie Landerö, Adam Holm, Huo Bingrong, Oscar Wilner, Anna Melander, Erik Sjöberg, Alva Karsalo Dahlbäck.

Lärare

Erik Stenberg, Frida Rosenberg

 Utställningen anknyter till ArkDes utställning Flygande betong