Nytt bebyggelsehistoriskt center vid Liljeholmskajen

Djupdyk i stadens bebyggelsehistoria

Den 2 april 2019 smygöppnar Stockholm stads nya bebyggelsehistoriska centrum – Stadsarkivet Liljeholmskajen. Den officiella invigningen sker i början av sommaren och fram tills dess kommer du som besökare kunna ta del av kart- och ritningsarkivet, tekniska verksamheters arkiv, sjukhusarkiv och arkiv efter föreningar och organisationer.

Läs mer här om du ska besöka Stadsarkivet Liljeholmskajen

När verksamheten är i full gång kommer du bland annat att kunna lyssna på föredrag, gå på visningar och utställningar och inte minst forska om Stockholms intressanta bebyggelsehistoria.

I den här filmen berättar Lennart Ploom som är stadsarkivarie mer om varför du ska besöka det nya centret.

360°-Video från kart- och ritningsarkivet

Använd senaste versionen av Chrome eller Firefox för bästa möjliga upplevelse.

360° Film från kart- och ritningsarkivet.

Sitter du vid en dator kan du navigera runt i filmen genom att dra med muspekaren. Använder du en smartphone kan du använda fingrarna för att röra dig runt, (OBS! Öppna filmen i Youtubes app om du tittar i en telefon för att få det att fungera). 

Här är en visionsbild av hur den publika delen kan komma att se ut i de nya lokalerna i Liljeholmen. Bild: Ahrbom & Partner.

Frågor & Svar om projektet på Liljeholmskajen

Vad är på gång i kvarteret Druvmusten 3, Sjöviksvägen 126?

Svar: Stockholms stad etablerar ett byggnadshistoriskt center som ska ge stockholmare och andra unika möjligheter att upptäcka och lära sig mer om stadens bebyggelseutveckling och bebyggelsehistoria.

Innovation och smarta digitala lösningar ska prägla det nya centret. Här kommer du att kunna ta del av föredrag, visningar, utställningar och du kommer naturligtvis också att kunna forska om stadens byggnadshistoria.

Basen i verksamheten är den stora mängd byggnadshistoriska handlingar som Stadsarkivet förvarar. En stor del av samlingen är unik och klassad som världsminne av Unesco. 

Här kommer också Trafikkontorets och exploateringskontorets tekniska arkiv att finnas med ritningar från början av förra seklet fram till nu. Det är ritningar över framförallt gata, park, tunnelbana och geoteknik. Här finns även annan teknisk dokumentation, som beräkningar för broar och tunnelbana.

Förutom Stadsarkivet så kommer bland andra Stadsmuseet och Arkitektur- och designcentrum (ArkDes) att medverka.

När ska det nya centret öppna?

Svar: Den 2 april 2019 smygöppnar vi för allmänheten. Just nu flyttas arkivhandlingarna från sina nuvarande platser över till lokalerna på Liljeholmskajen. Den officiella invigningen sker i början av sommaren.

Varför etablerar Stockholms stad ett nytt center för bebyggelsehistoria och byggnadsutveckling på Liljeholmskajen?

Svar: Många är intresserade av Stockholms bebyggelsehistoria. Tack vare det nya centret får alla som vill tillgång till historien om hur den nuvarande staden vuxit fram. 

Dessutom tryggar staden med de nya lokalerna på Liljeholmskajen behovet av att kunna förvara den växande mängden arkivmaterial för en lång tid framöver.

Hur kommer vi som bor i närområdet att påverkas under byggfasen?

Svar: Förhoppningsvis kommer du som bor i området inte att störas alltför mycket eftersom det mesta av arbetet sker invändigt. Under februari och mars 2019 när alla handlingar flyttas över från sina nuvarande platser kommer det dock att bli en del trafik. Vi ska göra allt vi kan för att körningarna ska ske på tider som stör så lite som möjligt.

Mer information om projektet

stockholm.se/stadsarkivetliljeholmen

Ett världsminne

Läs mer om byggnadsritningarna som av Unesco klassats som ett världsminne.

Årstadalshamnen. Trafikbild tagen från väster. Fotograf Karl Erik Gemler, 8 juli 1948
Här på Liljeholmskajen till höger om lyftkranarna kommer det nya centret att ligga. Fotografi från Hamnstyrelsens arkiv, fotograf Karl Erik Gemler 1948

Uppdaterad