Redovisa

I Stockholms stad används modellen PIR, processorienterad informationsredovisning, för att redovisa allmänna handlingar. Det innebär att verksamhetens information struktureras utifrån de processer man arbetar efter.

Allmänna arkivschemat ersätts alltså med processorienterad informationsredovisning som ordnande princip. Det nya sättet att redovisa information innebär stora möjligheter att effektivisera hanteringen av stadens information.

För en mer utförlig beskrivning av hur du redovisar information enligt en processorienterad struktur, hänvisar vi till vägledningen "Att redovisa information i Stockholms stad".

Länk till sida med Stadsarkivets vägledningar

Uppdaterad