Stadsgemensamma hanteringsanvisningar

Stadsarkivet har tagit fram stadsgemensamma hanteringsanvisningar för styrande och stödjande processer som utgår ifrån den stadsgemensamma klassificeringsstrukturen.

Hanteringsanvisningarna kan anpassas till den egna verksamheten, under förutsättning att Stadsarkivets beslutade föreskrifter om bevarande och gallring följs.

De stadsgemensamma hanteringsanvisningarna uppdateras efter behov. Aktuell version finns alltid publicerad på den här webbsidan.

Länk till excel-fil med hanteringsanvisningar (661 KB)

Uppdaterad