Lämna arkiv till Stadsarkivet

Bild på levererade volymer från Stockholms läns landskansli. Fotograf Petter Magnusson
Arkivvolymer från Stockholms läns landskansli. Foto: Petter Magnusson (CC BY)

Vi tar emot arkiv från kommunala myndigheter i Stockholms stad och statliga myndigheter i Stockholms län. Vi tar också emot arkiv/betyg från friskolor och ibland föreningsarkiv eller arkiv från enskilda personer. Här finns viktig information för dig som skall överlämna arkiv till Stadsarkivet.

Tillfälligt stopp för leveranser av förenings- och personarkiv

I samband med öppnandet av ett byggnadshistoriskt center i nya lokaler vid Liljeholmskajen har vi infört ett tillfälligt stopp för leveranser av förenings- och personarkiv. Vi har heller inte möjlighet att ta emot tilläggsleveranser från Svenska kyrkan under den här perioden. Stoppet sträcker sig preliminärt till maj 2019. Stadsarkivets läsesal är öppet som vanligt under hela perioden.

Uppdaterad