Lämna arkiv till Stadsarkivet

Bild på levererade volymer från Stockholms läns landskansli. Fotograf Petter Magnusson
Arkivvolymer från Stockholms läns landskansli. Foto: Petter Magnusson (CC BY)

Vi tar emot arkiv från kommunala myndigheter i Stockholms stad och statliga myndigheter i Stockholms län. Vi tar också emot arkiv/betyg från friskolor och ibland föreningsarkiv eller arkiv från enskilda personer. Här finns viktig information för dig som skall överlämna arkiv till Stadsarkivet.

Tillfälligt stopp för leveranser av förenings- och personarkiv

I samband med öppnandet av ett byggnadshistoriskt center i nya lokaler vid Liljeholmen kommer ett tillfälligt stopp för leveranser av förenings- och personarkiv samt för tilläggsleveranser från Svenska kyrkan. Stoppet träder i kraft omgående och räcker preliminärt till maj 2019. Stadsarkivets läsesal är öppet som vanligt under hela perioden.

Uppdaterad