Årlig leverans av socialtjänstakter

Här är dokumentationen kring den årliga gallringen och leveransen av socialtjänstakter till Stadsarkivet.

I de länkade dokumenten nedan finns den information du behöver;  rutiner, datum, följesedlar och personer du kan kontakta när du har ytterligare frågor.

Rutinbeskrivningar

Länk till Rutinbeskrivningar för att gallra och leverera socialtjänstakter

Följesedel

Länk till följesedel vid leverans av socialtjänstakter

Länk till följesedel vid leverans av faderskapsakter

Datum för leverens av socialtjänstärenden

Länk till dokument med datum för leverans av socialtjänstakter 

Faderskapsakter

(Mer info kommer.)

Etikett för arkivkartong

Länk till etikett i Word för arkivkartong, A- och B- (både Soc och LSS) samt F-akter

 

Vid frågor kontakta

Mikael Baugus (Stadsdelsarkivarie)

+46 (0)761 213055

mikael.baugus@stockholm.se

Johannes Eriksson (Stadsarkivet)

+46 (0)8508 28316

johannes.l.eriksson@stockholm.se

Anna Ruthström (Stadsarkivet)

+46 (0)8508 28321

anna.m.ruthstrom@stockholm.se

 

Uppdaterad