Årlig leverans av socialtjänstakter

Här är dokumentationen kring den årliga gallringen och leveransen av socialtjänstakter till Stadsarkivet.

I de länkade dokumenten nedan finns den information du behöver;  rutiner, datum, följesedlar och personer du kan kontakta när du har ytterligare frågor.

Rutinbeskrivningar

Länk till Rutinbeskrivningar för att gallra och leverera socialtjänstakter

Stadsarkivets checklista

Digital kurs - gallra och leverera akter  

Följesedel

Länk till följesedel vid leverans av socialtjänstakter

Länk till följesedel vid leverans av faderskapsakter

Datum för leverens av socialtjänstärenden

Länk till dokument med datum för leverans av socialtjänstakter 

Faderskapsakter

Länk till leverans av faderskapsärenden för barn födda 2000

Etikett för arkivkartong

Länk till etikett i Word för arkivkartong, A- och B- (både Soc och LSS) samt F-akter

Länk till etiketter för arkivkartonger och arkivbeständigt lim

Vid frågor kontakta

nuvarande stadsdelsarkivarie

stadsdelsarkivarierna@stockholm.se

Johannes Eriksson (Stadsarkivet)

+46 (0)8508 28316

johannes.l.eriksson@stockholm.se

Anna Brogren (Stadsarkivet)

+46 (0)8508 28278

anna.brogren@stockholm.se

 

Uppdaterad