Enskilda arkiv

I vissa fall tar vi emot arkiv från föreningar eller enskilda personer. Här finns kontaktuppgifter om du vill diskutera överlämnande av arkiv till Stadsarkivet.

Tillfälligt stopp för leveranser av förenings- och personarkiv

I samband med öppnandet av ett byggnadshistoriskt center i nya lokaler vid Liljeholmen kommer ett tillfälligt stopp för leveranser av förenings- och personarkiv samt för tilläggsleveranser från Svenska kyrkan. Stoppet träder i kraft omgående och räcker preliminärt till maj 2019. Stadsarkivets läsesal är öppet som vanligt under hela perioden.

Stadsarkivet ska flytta delar av sina bestånd till nya, specialanpassade lokaler vid Liljeholmskajen. Flytten inleds i november 2018 och arbetet beräknas preliminärt att hålla på i ett år. Under den perioden kommer magasinen i Frihamnen helt att avvecklas samtidigt som en del omfördelningar kommer ske av arkiv i Kungsklippan. Bland annat ska kyrkoarkiven och alla arkiv från Stockholms föreningsliv flyttas till de nya lokalerna. Sammanlagt kommer nästan sex hyllmil arkivhandlingar få en ny placering.

För att kunna förbereda för och genomföra denna stora flytt har Stadsarkivet beslutat om ett tillfälligt stopp för att ta emot nya arkiv eller tillägg till arkiv från Stockholms föreningsliv och Svenska kyrkan. Det tillfälliga stoppet gäller även person- och släktarkiv.

Den som vill överlämna person-, släkt-, förenings- eller kyrkoarkiv till Stadsarkivet kan höra av sig till Stadsarkivet igen i maj 2019. Då är förhoppningsvis det mesta på plats i de nya lokalerna och ordningen återställd på Kungsklippan.

Kontakta

Maria Fagerlind
+46 (0)8 508 28 325
maria.fagerlind@stockholm.se

 

Uppdaterad