Höstens program

Nu är höstprogrammet i gång på Stadsarkivet. Som vanligt hålls det Onsdagshistorier varje vecka, dessutom blir det arkivlördag en lördag i månaden mellan september och december. Nytt för i höst är också serien "Stockholmsfolk" om spännande stockholmare som äger rum nio torsdagar i oktober och november.

Uppdaterad