Vårens program

Välkommen till en vår med spännande föreläsningar! På Stadsarkivet Kungsklippan fortsätter de välbesökta Onsdagshistorierna och senare i vår rullar den personhistoriska föredragsserien Stockholmsfolk igång igen. På Stadsarkivet Liljeholmskajen hålls i vår den nya föreläsningsserien Stockholmsplatser dessutom blir det tre arkivlördagar med föredrag och magasinsvisningar.

Uppdaterad